Home

Bertje de Eekhoorn komt in de Dommel wonen.

Rond 1988 zijn de woningen aan de Dommel gebouwd. Mede ter voorkoming van geluidoverlast van de treinen is achter deze woningen gekozen voor de aanleg van een groene wal. Door de aanleg van een pad tussen de begroeiing zouden wijkbewoners kunnen genieten van een klein stukje natuur binnen de grote woonwijk de Pannenschuur.

Inmiddels is de groenstrook meer dan 20 jaar oud. Tot teleurstelling van de bewoners aan de Dommel biedt de huidige groenstrook een treurig gezicht. Volgens de buurtbewoners komt dat vooral door de huidige inrichting van deze groenstrook. Achter de huizen aan de Dommel is een pad met aan weerszijden berkenbomen aangelegd. De bomen en struiken in de groenstrook zijn in de afgelopen 20 jaar enorm gegroeid in alle richtingen. Het is een Dommelbosje bestaande uit staken geworden en het pad oogt hierdoor erg donker, somber. Dit nodigt zeker niet uit tot een gezellige kleine wandeling. De bomen zijn tevens oorzaak van overlast en irritatie. Zo zijn er onder ons bewoners met ernstige gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door bepaalde zeer dominant aanwezige soorten. Daarnaast ontnemen de metershoge bomen ook nagenoeg al het zonlicht in de aangrenzende tuinen.

Toch zijn we als buurt erg gesteld op de groenstrook. En omdat we ook natuurliefhebbers zijn, zijn we naar de gemeente gestapt met de vraag om samen te gaan zoeken naar de mogelijkheden om de groenstrook opnieuw te gaan inrichten. De groenstrook moet weer een echte plek zijn voor mens en natuur. Uiteindelijk kwam Sven van Houtum (5 jaar) uit de Dommel met een prachtig idee! Zijn opa vertelde hem eens het verhaal van Bertje de Eekhoorn. Dit verhaal was hij niet vergeten en hij vroeg zich nu af of Bertje de eekhoorn hier niet zou kunnen komen wonen. Toen dat idee op tafel kwam vertelden de medewerkers van de gemeente dat Oisterwijk de rode eekhoorn als natuurambassadeur heeft aangesteld. Uit tellingen is namelijk gebleken dat de rode eekhoorn de laatste 5 jaar ongeveer 75% in aantal is afgenomen. Dat komt doordat de mens te weinig rekening houdt met de dingen die voor dieren als de eekhoorn belangrijk zijn. We planten bijvoorbeeld steeds meer dezelfde bomen bij elkaar terwijl dat eigenlijk heel onnatuurlijk is. Zo is ons "Dommelbosje" alleen maar een saaie onnatuurlijke en eentonige rij van dezelfde bomen, die voor de eekhoorn niets te bieden heeft. De mogelijke herinrichting is een buitengewone kans die we in de Dommel allemaal willen realiseren. We proberen met die herinrichting de eekhoorn terug te brengen naar de omgeving van de Dommel en maken van onze groenstrook weer zo aantrekkelijk mogelijk dat de eekhoorn zich thuis voelt. We zetten ons als bewoners in om de eekhoorn voor Oisterwijk te behouden en we brengen twee doelstellingen samen. Bert de eekhoorn komt bij ons in de Dommel wonen en we passen i.s.m. de gemeente en het B-team Oisterwijk het Dommelbosje zo aan dat het voor Bert en voor de buurtbewoners weer genieten wordt. We gaan dan ook kijken hoe we onze tuinen eekhoornvriendelijk kunnen maken. Daarnaast zijn we ook bereid om, waar nodig, zelf de handen uit de mouwen te steken bij het realiseren van dit plan.

Volg ons op :

 |  |

Copyright © B-Team Oisterwijk 2014. All Rights Reserved.