Kijk op exoten nummer 18, januari 2017

Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op
eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport,
infrastructuur) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de
nabije toekomst dreigen te doen. Soorten die Nederland op eigen kracht
bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, bijvoorbeeld
door klimaatverandering, zijn geen exoten.
Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts
een beperkt aantal vertoont invasief gedrag door een explosieve
ontwikkeling na vestiging. Invasieve exoten kunnen een bedreiging
vormen voor de inheemse biodiversiteit, volksgezondheid of veiligheid.

Klik hier voor het bericht.

Volg ons op :

 |  |

Copyright © B-Team Oisterwijk 2014. All Rights Reserved.