Biodiversiteit: soortenrijkdom van planten en dieren + waardevol natuur- en cultuurlandschap.

Missie
Werken aan het behouden en het verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk.

Visie
Het B-Team zet zich in voor:
Het bevorderen van
- de sociale betrokkenheid bij biodiversiteit,
- de kwaliteit van de groene leefomgeving
- de kwaliteit van de natte natuur.
- het bewaken, behouden en versterken van natuurlijke cultuurhistorische elementen
 - het nemen van mondiale verantwoordelijkheid.
  (Het mag niet ten koste gaan van andere gebieden en andere landen)

Strategie
Het B-team:
- is pro-actief,
- werkt aan bewustwording,
- mobiliseert deskundigheid uit de samenleving,
- doet aan netwerken en bruggen bouwen en
- geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Volg ons op :

 |  |

Copyright © B-Team Oisterwijk 2014. All Rights Reserved.