Het B(iodiversiteit)-team is ontstaan naar aanleiding van de ondertekening op 28-09-2006 door de gemeente Oisterwijk van het Countdown 2010 initiatief van de Europese Unie, dat voor het jaar 2010 een halt wil toeroepen aan het verlies aan biodiversiteit in Europa.

De ondertekening van Countdown 2010 was de aftrap van een 1 jaar durende biodiversiteit-campagne. In december 2007 heeft een evaluatie plaatsgevonden, en is besloten door de gaan op dezelfde weg. Dat wil zeggen, dicht bij de burger en zo praktisch mogelijk.

Bijzonder was de rol van het B-team in de Europese conferentie 'Regions as champions for biodiversity 2010', die op 15/16 februari 2007 plaatsgevonden heeft in de gemeente Oisterwijk en geresulteerd heeft in 'the Brabant-Oisterwijk appeal: regions as champions for biodiversity 2010'.

Het B-team wil deze 'appeal' in de gemeente Oisterwijk blijven uitdragen, door middel van bewustwordingsactiviteiten, gevraagd en ongevraagd advies en concrete acties/projecten ('B-team productions'). Daarbij richt het B-team zich niet enkel op het buitengebied, maar vooral ook op het vergroten van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom.

Inmiddels heeft het B-Team haar missie beschreven en deze is als volgt:

Werken aan het behouden en het verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk.

Het B-team bestaat uit 15 vrijwilligers.

Hieronder een overzicht van de leden:

Aad Droog
Aard Mulders
vraagteken
Bert Klerks
Dré van Hal
Aad Droog
Aard Mulders
Gracia Giroldi
Bert Klerks
Dré van Hal
vraagteken
Frans Kapteijns
Gerien de Zeeuw
vraagteken
Janus de Vries
Yvette van Kempen
Frans Kapteijns
Gerien de Zeeuw
Adry Hoeven
Janus de Vries
Joop van Hezik
Lilian van der Vaart
Magda Peters
Philo IJpelaar
Wim Schoenmakers
Joop van Hezik
Lilian van der Vaart
Magde Peters
Philo IJpelaar
Wim Schoenmakers
vraagteken
vraagteken
 
 
 
Vacature 
Vacature
     

 

overleg noveber 2014 04
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overleg noveber 2014 01

overleg noveber 2014 03overleg noveber 2014 02

 

 

 

 

 

Foto van het B-team, tijdens het maandelijks overleg in november 2014.

 

Lokaal Actieplan Biodiversiteit (LAB)

Het Lokaal Actieplan Biodiversiteit van het B-team is een 'dynamische actielijst'. Hierin zijn inmiddels ruim 30 'B-team productions' opgenomen, variërend van ideefase tot uitvoering, die gericht zijn op:

Bewustwording:

 • algemeen: artikelen Nieuwsklok, uitzendingen LOVO, website, publieksavonden, excursies, 'bijzondere bomen boekje', folder 'parelsnoer'
 • doelgroepen: brochure jongeren, informatieavond vrijwilligers onderhoud kerkhoven

Advies:

 • klankbordgroep ontwikkeling Natuurtheater, burgerpanel herinrichting Voorste Stroom, beplanting Wouwers, aanplant parkeerplaats Spoorlaan, behoud muur Gasthuisstraat, tongvaren Catherinenberg, ecologische invulling Eikeven e.o., fietsstraat Zandpad, toetsing Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan, Pastoorspaadje, beplanting Hermanushof, sportvelden

Acties & projecten:

 • ontwikkeling Groene Kansen Kaart bebouwde kom, biodiversiteitplan Heukelom (inclusief Ommetje Heukelom), vergroten biodiversiteit industrieterreinen, inventarisatie Suijsse Bos, inventarisatie monumentale bomen, inrichtingsvisie Torenbeemd/oude pastoors-tuin, inrichtingsvisie tuin De Lind 20, project 'adopteer een soort' Duurzame Driehoek, ondersteuning WSD ecologisch groenbeheer, inlands arboretum Lindepark, ludieke actie nieuwjaarsreceptie, tuin van Kortmann, lentelunch 22 mei (internationale biodiversiteit-dag)

B-team productions acties & projecten:

 • ontwikkeling Groene Kansen Kaart bebouwde kom
 • vergroten biodiversiteit industrieterreinen
 • inventarisatie Suijsse Bos
 • inventarisatie monumentale bomen
 • inrichtingsvisie Torenbeemd/oude pastoorstuin
 • inrichtingsvisie tuin De Lind 20
 • project 'adopteer een soort' Duurzame Driehoek
 • uitdelen 100 eiken op nieuwjaarsreceptie

1. De gemeente Oisterwijk maakt deel uit van de werkgroep 'biodiversiteit' van het Milieu Overleg Lagere Overheden van de Provincie Noord-Brabant. Internationaal heeft ICLEI (International Council of Local Environmental Initiatives) het project 'Local Action Plans for Biodiversity' (LAB) geintroduceerd, waaraan wereldwijd een aantal steden – waaronder Tilburg – deelnemen. De werkgroep 'biodiversiteit' van het MOLO overleg wil gelijksoortige LAB's voor middelgrote en kleine gemeenten ontwikkelen.

De website is mede tot stand gekomen dankzij foto's en teksten van de B-Teamleden. Onze dank gaat dan ook uit naar deze personen.

Volg ons op :

 |  |

Copyright © B-Team Oisterwijk 2014. All Rights Reserved.