Geniet van de natuur als een wandeling in de wolkenHet Team

Het B(iodiversiteit)-team is ontstaan naar aanleiding van de ondertekening op 28-09-2006 door de gemeente Oisterwijk van het Countdown 2010 initiatief van de Europese Unie, dat voor het jaar 2010 een halt wil toeroepen aan het verlies aan biodiversiteit in Europa.

De ondertekening van Countdown 2010 was de aftrap van een 1 jaar durende biodiversiteit-campagne. In december 2007 heeft een evaluatie plaatsgevonden, en is besloten door de gaan op dezelfde weg. Dat wil zeggen, dicht bij de burger en zo praktisch mogelijk.

Bijzonder was de rol van het B-team in de Europese conferentie 'Regions as champions for biodiversity 2010', die op 15/16 februari 2007 plaatsgevonden heeft in de gemeente Oisterwijk en geresulteerd heeft in 'the Brabant-Oisterwijk appeal: regions as champions for biodiversity 2010'.

Het B-team wil deze 'appeal' in de gemeente Oisterwijk blijven uitdragen, door middel van bewustwordingsactiviteiten, gevraagd en ongevraagd advies en concrete acties/projecten ('B-team productions'). Daarbij richt het B-team zich niet enkel op het buitengebied, maar vooral ook op het vergroten van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom.

Inmiddels heeft het B-Team haar missie beschreven en deze is als volgt:

Werken aan het behouden en het verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk.

Het B-team bestaat uit 12 vrijwilligers. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Aad DroogAad DroogAard MuldersAard MuldersBert KlerksBert Klerks

Dré van HalDré van HalFrans KapteijnsFrans KapteijnsGerien de ZeeuwGerien de Zeeuw


Janus de VriesJanus de VriesJoop van HezikJoop van HezikMagda PetersMagda Peters


Philo IJpelaar Philo IJpelaar Wim SchoenmakersWim SchoenmakersYvette van Kempen kleinYvette van Kempen


vraagtekenVacature