Geniet van de natuur als een wandeling in de wolkenMissie

Biodiversiteit: soortenrijkdom van planten en dieren + waardevol natuur- en cultuurlandschap.

Missie

Werken aan het behouden en het verbeteren van de verscheidenheid in planten en dieren en hun leefgebied in Oisterwijk.

Visie
Het B-Team zet zich in voor:
Het bevorderen van
  • de sociale betrokkenheid bij biodiversiteit,
  • de kwaliteit van de groene leefomgeving
  • de kwaliteit van de natte natuur.
  • het bewaken, behouden en versterken van natuurlijke cultuurhistorische elementen
  • het nemen van mondiale verantwoordelijkheid.
(Het mag niet ten koste gaan van andere gebieden en andere landen)

Strategie
Het B-team:
  • is pro-actief,
  • werkt aan bewustwording,
  • mobiliseert deskundigheid uit de samenleving,
  • doet aan netwerken en bruggen bouwen en
  • geeft gevraagd en ongevraagd advies.