Geniet van de natuur als een wandeling in de wolkenProjecten

2008-09-20 Raad op werkbezoek

Raad op werkbezoek naar B-teamprojecten.

Een groot aantal leden van de Oisterwijkse Raad heeft zaterdagvoormiddag deelgenomen aan een werk-ontmoeting met het nu twee jaar oude plaatselijke biodiversiteitsteam: het B-team. In de Burgerzaal van het Raadhuis werden raadslieden en leden van het B-team welkom geheten door burgemeester Yvo Kortmann en door wethouder Joop van Hezik in zijn hoedanigheid als B-teamlid. B-team aanspreekpersoon Frans Kapteijns gaf vervolgens een inleiding over het B-team aan de hand van een diapresentatie. Daarbij werd duidelijk dat het B-team zich bijzonder inspant om binnen de gemeente Oisterwijk de teruggang van de biodiversiteit te stoppen. Dat kan het B-team niet alleen, daarvoor zijn ook inspanningen nodig van overheden en particulieren. Het B-team is actief op velerlei fronten in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom en onderzoekt de mogelijkheden om informatie-avonden te organiseren en de bevolking voor te lichten over ieders persoonlijke inzet om minstens te komen tot handhaving van de biodiversiteit in eigen omgeving.
De raadslieden hebben na de binnenpresentatie, per fiets een bezoek gebracht aan enkele punten in Oisterwijk waar en/of waarvoor activiteiten door het B-team werden ontplooid. Het B-team wijst er in dit verband op dat men heel veel bijzonder interessante info en wetenswaardigheden vindt op haar website www.bteam.inoisterwijk.nl waar allengs meer informatie op te vinden zal zijn over het onderwerp biodiversiteit en aanverwante onderwerpen.