Geniet van de natuur als een wandeling in de wolkenProjecten

2008-10-23 B-Team als Gast van de Raad

Betreft              : Uitnodiging van het B-Team als Gast van de Raad
Plaats                    : Raadszaal. Raadhuis
Datum                   : 23 oktober 2008
Vergadering          : Commissie Ruimtelijke zaken
Aanwezig vanuit   : Jens Christiaanse, Dré van Hal, Bert Klerks, Wim Schoenmakers, 
het B-Team           Eric Stols en Gerien de Zeeuw.
SAMENVATTING
Tijdig voor aanvang van de vergadering ontvingen we per post de stukken voor de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Zaken (63 A-4 tjes!)
(Er zijn nog twee andere commissies: Inwonerszaken en Middelen + Algemeen Bestuurlijke Zaken.)
Een half uur voor de aanvang van de vergadering werden we zeer gastvrij ontvangen door Marc Schoenmakers, Mart Emmen en Christianne Hesselmans.
We werden uitvoerig geïnformeerd over de procedures tijdens de vergadering, en over hoe een raadsvoorstel en raadsbesluit uiteindelijk tot stand komt.
De vergadering begon stipt op tijd, en was ook op de afgesproken tijd afgelopen. 
De Voorzitter, mevrouw M. Bastiaan, hield zich keurig aan de agenda, en greep waar nodig direct in om de vergadering ordelijk en to the point te laten verlopen.
Er waren drie techneuten aanwezig voor beantwoording van technische vragen.
De drie wethouders waren parttime aanwezig voor beantwoording van vragen over agenda- punten uit hun portefeuille.
Na afhandeling van ieder agendapunt werd aan de verschillende fracties gevraagd of aan het 
agendapunt een a of een b werd toegekend. Als unaniem wordt gekozen voor a, dan is het stuk aangenomen, en kan naar de raad.
Bij een of meer b-kiezers moet het stuk opnieuw besproken worden.
De aanwezigen van het B-Team zijn ook als gast uitgenodigd voor de Raadsvergadering van 6 november a.s.
Dit om te zien hoe de op 23 oktober besproken punten verder worden behandeld in de raadsvergadering.
Op de website www.oisterwijk.nl kunt u door commissievergadering aan te klikken, enige opmerkingen en images/images/Projecten van de B-Team gasten vinden, en verder onder andere verslagen van alle vergaderingen (rechtstreekse link: http://www.oisterwijk.nl/smartsite8317.htm ) .
We keerden allen met een voldaan en tevreden gevoel huiswaarts.
Wim Schoenmakers
1 november 2008.
Biodiversiteits team Oisterwijk gast bij de Raad B-Team Oisterwijk gast bij de Raad