Geniet van de natuur als een wandeling in de wolkenEven bomen over kerstbomen

Tijdens de donkere dagen voor Kerstmis gaan veel mensen weer op zoek naar een kerstboom en bijpassendeTijdens de donkere dagen voor Kerstmis gaan veel mensen weer op zoek naar een kerstboom en bijpassendeverlich... Lees meer

2018-12-06 Afgevallen blad? Niet opruimen!

Het najaar- en de winter is voor veel mensen een uitgelezen periode om de tuin winterklaar te maken. Bladeren, takken en andere plantaardig materiaal worden vaak volledig uit de tuin verwijderd. Toch kan je dat beter niet doen! De dieren in Lees meer

2018-10-01 Een aards paradijs voor bepaalde plantensoorten

In de duinen groeien geen waterlelies, en in de vennen geen paardebloemen.
Dat heeft alles te maken met de eisen die planten stellen aan hun groeiplaats, oftewel de biotoop waarin planten zich het beste thuis voelen.
Bij een biotoop spelen allerlei factoren een rol, zoals variaties in licht of donker; in vochtig of droog, en last but not least de bodemsamenstelling.

Het NATUUR theater van Oisterwijk is een heel bijzondere biotoop.
De tribunes van dit in 1936 gebouwde amfitheater zijn gebouwd met “kloostermoppen”.
Deze werden heel vroeger gebakken in veldovens. Die het dichtst bij het vuur lagen, warmde zich het best, en werden harder en donkerder. 

MuurvaarnZe werden gemetseld met kalkcementspecie: kalk, zand, schelpengruis, leem en gehakseld stro; een ideale samenstelling voor het kunnen gedijen van  Muurvarens in de voegen.
De kloostermoppen zelf zijn weer een geschikte groeiplaats voor allerlei soorten Bladmossen; Levermossen en Korstmossen.

Op initiatief van het B-team Oisterwijk is in januari 2017 geïnventariseerd welke muur- planten er in het NATUUR theater leven.
De volgende muurvegetatie werd aangetroffen:  6 soorten Varens; 17 soorten Bladmossen; 5 soorten Levermossen; en 24 soorten Korstmossen!


Na 80 jaar is het noodzakelijk om het NATUUR theater te renoveren.
In overleg met de Gemeente Oisterwijk is besloten om alleen de horizontale delen opnieuw te voegen, en de verticale delen, waarop de meeste plantensoorten voor komen, alleen plaatselijk waar nodig te herstellen.
Door deze aanpak blijft de biotoop voor de muurvegetatie zo goed als mogelijk behouden.

De vijver bij de kiosk op de Lind is een min of meer vergelijkbare biotoop voor Muurvarens.
Hier komen met name veel vochtminnende Tongvarens voor.
In verband met lekkage van de vijver is in september 2018 een noodzakelijke renovatie gestart. De Gemeente Oisterwijk heeft de wens van het B-team ingewilligd om hierbij de aanwezige Tongvarens zo veel als mogelijk te behouden.

Wim Schoenmakers

Lid B-team Oisterwijk

2014-12-06 Het B-Team

  •  Wat is dat eigenlijk?

Het B(iodiversiteits) team is een groep mensen die de biodiversiteit in Oisterwijk proberen te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Ze adviseren aan overheden, gemeente, waterschap en terreinbeheerders, maar ook aan particuliere tuinbezitters.

  •  Wie zijn de mensen van het B-Team?

Dat zijn mensen die stuk voor stuk de noodzaak van behoud van biodiversiteit inzien en zich daarvoor willen inzetten. Mensen met meestel een “groene achtergrond” maar ook met speciale kennis en vaardigheden zoals tuinarchitectuur, landschapsinrichting en beheer, bomenspecialisten, chemicus, monumentenbeheer, ondernemers, adviseurs wet- en regelgeving en herboristen.

Verder kunnen zij een beroep doen op de zogenaamde agendaleden voor kennis op het gebied van architectuur, geologie, archeologie, heemkunde en waterbeheer.

  •  Is het een actiegroep dan?

Nee, het is een adviesgroep. Ze geven adviezen waarmee anderen aan de slag kunnen. Zo helpen ze iedereen die op een of andere manier betrokken is bij het behoud van biodiversiteit met adviezen die duidelijk en realistisch zijn.

  • Wat kost dat dan?

Niets! De leden van het team werken belangeloos en zonder onkostenvergoeding. Het team werkt, om de onafhankelijkheid te bewaren, dan ook zonder overheidssubsidies. Ze stellen het wel op prijs dat, als een advies niet gerealiseerd kan worden om financiële, praktische, of andere redenen, een goed onderbouwde motivering gegeven wordt. Immers, hun adviezen worden niet alleen vanuit idealisme maar ook met oog voor realisme gegeven!

  • Wie kan lid worden?

Iedereen die met zijn kennis, inzet en juiste motivatie een bijdrage kan leveren kan zich aanmelden.

  • Waar moet ik zijn voor een advies?

U kunt alle leden direct aanspreken of dit doen via de woordvoerder Frans Kapteijns.

Zie voor meer inlichtingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2014-01-14 Het jaar van de eekhoorn

foto 2014 01 eekhoornDe rode eekhoorn: op de website van het B-team Oisterwijk is hij duidelijk aanwezig; niet voor niets, want hij is onze mascotte, ons symbool voor biodiversiteit !
Hij wordt ook wel de gewone eekhoorn of de inheemse eekhoorn genoemd en hij is algemeen bekend en populair. 
Hij komt dan ook in grote delen van Nederland voor; leeft in loofbos, naaldbos of gemengd bos, maar ook in tuinen, parken en houtwallen in de buurt van bos. Zijn voorkeur gaat daarbij wel uit naar ouder bos (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder dan 40-80 jaar) omdat daar meer voedsel en nestgelegenheid is. 
Als er voldoende voedsel beschikbaar is, tref je hem overigens ook in bebouwd gebied aan. 
Vaag je waar eekhoorns wonen, dan is meestal het antwoord: in holle bomen. Leg je uit dat ze een stuk of vijf bolronde nesten in bomen maken, dan wordt er meestal verbaasd gereageerd. 
Ook is vaak niet bekend dat  ze geen koppel vormen, zoals de meeste zoogdieren, maar dat de jongen door de moeder in haar uppie worden groot gebracht.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw nam vanwege een virus het aantal rode eekhoorns enorm af en daarna is hun aantal maar voor een gedeelte hersteld.
Dat komt omdat hun leefgebied versnipperd is geraakt en omdat ze te maken hebben gekregen met exotische soorten, zoals de grijze eekhoorn uit Noord-Amerika en de Pallas’ eekhoorn uit Azië. Die verdringen de inheemse eekhoorns uit hun leefgebied en brengen ziektes op ze over.
Het is dus belangrijk “onze” eekhoorns te helpen in hun voortbestaan. Dat kan door hun verspreiding zo goed mogelijk in beeld te brengen en te houden en door te voorkomen dat uitheemse eekhoorns ontsnappen of losgelaten worden. En natuurlijk zijn eekhoornvriendelijke tuinen en parken handig, kunnen we geschikte bomen en struiken aanplanten en eekhoornbruggen plaatsen op plekken waar een leefgebied door een weg wordt doorsneden en er verkeerslachtoffers vallen. Want hoewel eekhoorns snel kunnen rennen, hebben ze de neiging bij het oversteken van de weg wanneer er gevaar dreigt, stil te gaan zitten ‘als een bolletje’. Maak de brug overigens niet van ijzer, want dan zal de eekhoorn er geen gebruik van maken.
Om de rode eekhoorn nog eens in het centrum van de aandacht te plaatsen, is het jaar 2014 tot “jaar van de eekhoorn” uitgeroepen met
daarin het weekend van 17 en 18 mei als eekhoornweekend.
Er vinden dan allerlei activiteiten plaats. Let maar op de berichtgeving in de media, als je ervan op de hoogte wilt blijven !

2013-01-01 Het jaar van de bij

foto j2013 01 lavendel2012, het jaar van de bij, ligt achter ons.

Heel belangrijk is de aandacht die er was voor zowel de honingbij als de wilde bijen. Onze voedselvoorziening is er namelijk voor minstens 30% van afhankelijk en er sterven wereldwijd, ook in Nederland, veel te veel bijen.

Hoe komt dat nou ?

Bestrijdingsmiddelen zijn een belangrijke oorzaak, ze worden in de land- en tuinbouw gebruikt tegen luizen, die zich daardoor niet meer kunnen voortplanten. Hoera, de plaag bestreden, maar ze werken helaas op alle insecten en dus ook op bijen. 

Verbieden dus, net als in Frankrijk en Duitsland.

Daarnaast is het zo, dat het Nederlandse landschap sterk verschraald is als het gaat om het aanbod van bloemen en dus hebben de bijen het moeilijk, want er is minder stuifmeel en nectar te halen. Dat verzwakt hun conditie, waardoor ze bevattelijker worden voor parasieten. Parasieten veroorzaken een wintersterfte onder de bijen van wel 30%, terwijl volgens imkers 10% normaal is.

De leefomstandigheden voor bijen moeten dus beter, vooral in steden en dorpen, waar normaal gesproken een grote variatie aan bloemen en planten is. We kunnen daar de overlevingskans van bijen flink vergroten door bijvoorbeeld bermen minder vaak te maaien, bijvriendelijke bloemen te zaaien of plekken te maken waar ze kunnen wonen.

Veel gemeenten zetten zich gelukkig al in voor bijen en andere insecten om zo de biodiversiteit te vergroten. Ze proberen groengebieden te verbinden, zodat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verspreiden, ze geven subsidie voor groene daken en gevels, ze bestrijden milieuvriendelijk het onkruid of adviseren om drachtplanten te kiezen. Dat zijn planten die veel nectar en/of stuifmeel leveren.

En wat gebeurt er in de gemeente Oisterwijk ? 

Natuurmonumenten organiseerde in 2012 bijenspeurtochten met honingproeven voor kinderen van 4 tot 6 jaar, het IVN organiseerde een lezing over de honingbij, kende de HelpDeBijQuiz, bood de mogelijkheid tot het maken van een insectenhotel en had andere bijenactiviteiten. De gemeente zaaide braakliggende terreintjes in met een bijvriendelijk akkerrandmengsel en het B-team Oisterwijk diende haar daarbij van advies. 

Bovendien bestrijdt de gemeente alleen wespen en bijen in geval van gevaar. Hopelijk doet u als burger dat ook, maar de beste manier om de bijen te helpen is dus te zorgen voor meer bloeiende planten en struiken en bomen, zoals bijvoorbeeld blauwe regen, meidoorn, maagdenpalm, lavendel, appel, kers of linde. Iedereen met een eigen tuin of  balkon kan dat.

Het B-team tenslotte moest maar weer eens een biodiversiteitsmarkt houden, waarop drachtplanten te koop zijn en de gemeente kan in de nieuwbouwstraten best wel bijvriendelijke bomen planten en in de bloembakken die hier en daar verschijnen kunnen bijvoorbeeld afrikaantjes. 

Mogelijkheden genoeg dus.