Geniet van de natuur als een wandeling in de wolken2018-10-01 Een aards paradijs voor bepaalde plantensoorten

In de duinen groeien geen waterlelies, en in de vennen geen paardebloemen.
Dat heeft alles te maken met de eisen die planten stellen aan hun groeiplaats, oftewel de biotoop waarin planten zich het beste thuis voelen.
Bij een biotoop spelen allerlei factoren een rol, zoals variaties in licht of donker; in vochtig of droog, en last but not least de bodemsamenstelling.

Het NATUUR theater van Oisterwijk is een heel bijzondere biotoop.
De tribunes van dit in 1936 gebouwde amfitheater zijn gebouwd met “kloostermoppen”.
Deze werden heel vroeger gebakken in veldovens. Die het dichtst bij het vuur lagen, warmde zich het best, en werden harder en donkerder. 

MuurvaarnZe werden gemetseld met kalkcementspecie: kalk, zand, schelpengruis, leem en gehakseld stro; een ideale samenstelling voor het kunnen gedijen van  Muurvarens in de voegen.
De kloostermoppen zelf zijn weer een geschikte groeiplaats voor allerlei soorten Bladmossen; Levermossen en Korstmossen.

Op initiatief van het B-team Oisterwijk is in januari 2017 geïnventariseerd welke muur- planten er in het NATUUR theater leven.
De volgende muurvegetatie werd aangetroffen:  6 soorten Varens; 17 soorten Bladmossen; 5 soorten Levermossen; en 24 soorten Korstmossen!


Na 80 jaar is het noodzakelijk om het NATUUR theater te renoveren.
In overleg met de Gemeente Oisterwijk is besloten om alleen de horizontale delen opnieuw te voegen, en de verticale delen, waarop de meeste plantensoorten voor komen, alleen plaatselijk waar nodig te herstellen.
Door deze aanpak blijft de biotoop voor de muurvegetatie zo goed als mogelijk behouden.

De vijver bij de kiosk op de Lind is een min of meer vergelijkbare biotoop voor Muurvarens.
Hier komen met name veel vochtminnende Tongvarens voor.
In verband met lekkage van de vijver is in september 2018 een noodzakelijke renovatie gestart. De Gemeente Oisterwijk heeft de wens van het B-team ingewilligd om hierbij de aanwezige Tongvarens zo veel als mogelijk te behouden.

Wim Schoenmakers

Lid B-team Oisterwijk